ระบบแจ้งซ่อม สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกเท่านั้น
เลขที่ใบส่งซ่อม ชื่อลูกค้า สินค้าที่ส่ง วันที่แจ้ง เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ สถานะ/ผู้รับ จัดการ
00011 อรรถพล ภูริพัฒน์วรากุล
IP Coaxia Transmission (2ชิ้น)
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย :-
4 ก.ค. 2560, 10:07 0957953555 กำลังส่งเครม
รับเรื่องแล้ว
4 ก.ค. 2560, 10:08
admin
 
00010 wisit jirachaithamrongsak
กล้อง ASTUN 8813 ADAPTER
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย :-
4 ก.ค. 2560, 10:03 0844623295 กำลังส่งเครม
รับเรื่องแล้ว
4 ก.ค. 2560, 10:08
admin