ใบส่งซ่อมสินค้า
     
ร้าน กู๊ดซ์ ช็อป

ส่วนลูกค้า

ที่อยู่ 311/5 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00
โทร 095-7953555 NO : 00010
ชื่อลูกค้า : wisit jirachaithamrongsak
ที่อยู่ : 475/15 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
สินค้าที่ส่ง : กล้อง ASTUN 8813 ADAPTER
อาการเสีย : กล้องขึ้นสีแดง อเดปเตอร์เสีย
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย : -
เบอร์ติดต่อ : 0844623295
อีเมล์ : bankguiswho@gmail.com
หมายเหตุ : กำลังส่งเครม
ลงชื่อ  wisit jirachaithamrongsak  (ผู้ส่งซ่อม) ลงชื่อ admin (พนักงานผู้รับสินค้า)
4 ก.ค. 2560, 10:08
วันที่ : 1 ม.ค. 2513, 07:00
ใบส่งซ่อมสินค้า
     
ร้าน กู๊ดซ์ ช็อป

ส่วนร้านค้า

ที่อยู่ 311/5 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00
โทร 095-7953555 NO : 00010
ชื่อลูกค้า : wisit jirachaithamrongsak
ที่อยู่ : 475/15 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
สินค้าที่ส่ง : กล้อง ASTUN 8813 ADAPTER
อาการเสีย : กล้องขึ้นสีแดง อเดปเตอร์เสีย
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย : -
เบอร์ติดต่อ : 0844623295
อีเมล์ : bankguiswho@gmail.com
หมายเหตุ : กำลังส่งเครม
ลงชื่อ  wisit jirachaithamrongsak  (ผู้ส่งซ่อม) ลงชื่อ admin (พนักงานผู้รับสินค้า)
4 ก.ค. 2560, 10:08
วันที่ : 1 ม.ค. 2513, 07:00