ใบส่งซ่อมสินค้า
     
ร้าน กู๊ดซ์ ช็อป

ส่วนลูกค้า

ที่อยู่ 311/5 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00
โทร 095-7953555 NO : 00011
ชื่อลูกค้า : อรรถพล ภูริพัฒน์วรากุล
ที่อยู่ : 475/15 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
สินค้าที่ส่ง : IP Coaxia Transmission (2ชิ้น)
อาการเสีย : เปิดไม่ติด
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย : -
เบอร์ติดต่อ : 0957953555
อีเมล์ : kumkaa23@gmail.com
หมายเหตุ : กำลังส่งเครม
ลงชื่อ  อรรถพล ภูริพัฒน์วรากุล  (ผู้ส่งซ่อม) ลงชื่อ admin (พนักงานผู้รับสินค้า)
4 ก.ค. 2560, 10:08
วันที่ : 1 ม.ค. 2513, 07:00
ใบส่งซ่อมสินค้า
     
ร้าน กู๊ดซ์ ช็อป

ส่วนร้านค้า

ที่อยู่ 311/5 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00
โทร 095-7953555 NO : 00011
ชื่อลูกค้า : อรรถพล ภูริพัฒน์วรากุล
ที่อยู่ : 475/15 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
สินค้าที่ส่ง : IP Coaxia Transmission (2ชิ้น)
อาการเสีย : เปิดไม่ติด
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย : -
เบอร์ติดต่อ : 0957953555
อีเมล์ : kumkaa23@gmail.com
หมายเหตุ : กำลังส่งเครม
ลงชื่อ  อรรถพล ภูริพัฒน์วรากุล  (ผู้ส่งซ่อม) ลงชื่อ admin (พนักงานผู้รับสินค้า)
4 ก.ค. 2560, 10:08
วันที่ : 1 ม.ค. 2513, 07:00